459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Syndrom karpálního tunelu

Popis syndromu karpálního tunelu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Střední nerv (lat. Nervus medianus) vede podél důležitých cév a šlach svalů prstu tzv. karpálním tunelem. Je to místo mezi kostmi zápěstí, kde vedou právě tyto 3 velmi důležité struktury pro pohyb prstů na rukou. V tomto místě je ovšem prostor poněkud stísněný, a proto je náchylný na poškození.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Syndrom karpálního tunelu způsobuje poškození středního nervu (lat. nervus medianus), který vysílá signál svalům prstů a dlaně. Častěji se projevuje u žen.

Příčiny

  • úraz zápěstí
  • zánět svalů, šlach
  • nevhodná ergonomie při práci (psaní, s počítačem)
  • přetěžování zápěstí chybnými pohybovými návyky
  • těžká manuální práce

Příznaky

Nejčastěji se syndrom karpálního tunelu projevuje oslabenou citlivostí, mravenčením, pálením, brněním, bolestí zápěstí. Pacienty často bolí prsty, ruce, zápěstí i v klidovém stavu, často největší bolest popisují v noci.

Komplikace

Pacienti postižení tímto syndromem trpí bolestí prstů, až nemožností pracovat a používat ruku ke každodenním činnostem. Objevit se může i zhoršení hmatu, kožního citu rukou.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Základem je udržovat ruku v klidném stavu, chladit a zbytečně nezatěžovat. Lze použít pomůcky pro fixaci zápěstí.

Léky

Moderní medicína nabízí analgetika, antipyretika, antiflogistika, místní anestetika (lokální znecitlivující látky).

Další možností je chirurgický zákrok, při kterém se přetnou zápěstní vazy, čímž se odstraní tlak na nerv.

(Informační zdroje stránky)